Zebrania z rodzicami

 

18 września - zebrania organizacyjne dla rodziców uczniów klas 0-3

19 września - zebrania organizacyjne dla rodziców uczniów klas 4-8

15 listopada - zebrania i konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów klas 0-3

16 listopada - zebrania i konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów klas 4-8

14 grudnia - konsultacje indywidualne dla rodziów uczniów klas 0-8 z podaniem informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną i obniżonej ocenie z zachowania

23 stycznia - zebrania wywiadowcze dla rodziców uczniów klas 0-3

24 stycznia - zebrania wywiadowcze dla rodziców uczniów klas 4-8

18 marca - konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów klas 0-8

8 maja - zebrania i konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów klas 0-3 z podaniem informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną i obniżonej ocenie z zachowania

9 maja - zebrania i konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów klas 4-8 z podaniem informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną i obniżonej ocenie z zachowania