Bydgoskie półkolonie 2024

Bydgoskie Półkolonie w naszej szkole trwają od 7:30 do 15:30.

Dzieci przychodzą do godz. 8:00.

 

Plan dnia:

7:30-8:00 - zbiórka

8:30-9:00 - śniadanie

9:00-12:30 - zajęcia z profilaktykiem, wyjścia, warsztaty, itp.

13:00-14:00 - obiad

14:30-15:30 - gry i zabawy sportowe

 

Program półkoloni obejmuje między innymi: wyjście do kina, parku linowego, na ściankę wspinaczkową, warsztaty.

 

Prosimy, aby dzieci miały obuwie zmienne i kartę miejską na przejazdy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za urządzenia moblilne. Telefony, tablety, zegarki, itp. dzieci pozostawiają w szatni.

 

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, prosimy o pisemną zgodę.

 

W pierwszy dzień półkoloni prosimy rodziców o podejście przed lub po zajęciach do wychowawców celem podpisania listy obecności.