Dyrekcja szkoły:

mgr Iwona Zwirkowska - dyrektor

mgr Aleksandra Tydryszewska - wicedyrektor

 

Nauczyciele:

mgr Monika Anioła - język angielski, język niemiecki

mgr Paweł Baraszkiewicz - kajaki

mgr Janusz Bielewicz - matematyka

mgr Anna Bobrowska - język polski

mgr Monika Ceberek - język polski, historia, etyka

mgr Agnieszka Cholewińska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Dopke - przyroda, biologia

mgr Aleksandra Frącz-Zakrzewska - plastyka, nauczyciel świetlicy

mgr Eliza Gołębiewska - wychowanie fizyczne

mgr Irena Grajkowska - matematyka

mgr Apolonia Grzywa - język polski, historia, plastyka

mgr Dorota Hojka - kajaki

mgr Agnieszka Hornung - historia, wdż

mgr Lucyna Jagła - język angielski

mgr Jolanta Jarczak - edukacja wczesnoszkolna

mgr Alicja Jąkalak - edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Jęczewska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Lucyna Joachimiak - edukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Karsz - język angielski, wdż

mgr Bożena Kiełpińska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Grażyna Kruszyk - wychowanie fizyczne

mgr Grażyna Krzewicka - język polski, logopedia

mgr inż. Jowita Kuczyniecka - fizyka, matematyka

mgr Aleksandra Lejbman-Chowaniec - język angielski

mgr Mateusz Lewandowski - muzyka, technika

mgr Małgorzata Lis - religia, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Alicja Nowakowska - język polski, nauczyciel wspierający

mgr Małgorzata Nowakowska - edukacja wczesnoszkolna

dr Joanna Olejniczak - historia, wos

mgr Henryka Oparka - edukacja przedszkolna

mgr Jarosław Palacz - wychowanie fizyczne

dr Ewelina Popielarz-Zajdel - język polski

mgr Sylwia Redecka - język polski, doradztwo zawodowe, logopedia

mgr Katarzyna Rymarska - informatyka, edukacja informatyczna

mgr Agnieszka Szczepańska - język niemiecki, nauczyciel wspierający

mgr Joanna Szczublewska - geografia

mgr Jolanta Wawrzyniak - edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Witkowska-Fanslau - muzyka, technika, nauczyciel wspierający

mgr Damian Wójtewicz - wychowanie fizyczne

mgr Marcin Ziemkowski - religia

 

mgr Anna Bielewicz - pedagog specjalny, nauczyciel wspierający

mgr Lidia Ceglarska - nauczyciel świetlicy

mgr Anna Chwałek - nauczyciel świetlicy

mgr Agnieszka Dzięcioł - psycholog

mgr Karolina Pawłowska - bibliotekarz

mgr Anna Sudomir - pedagog

mgr Joanna Wegner - pedagog