Stołówka

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 1130–1400

Menu układa:

pani Beata Nalińska