"Dziecko, które jest wspierane nauczy się wiary w siebie."

Janusz Korczak

 

2 [m]

 

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 630–1630

Wychowawczynie świetlicy:

mgr Lidia Ceglarska

mgr Anna Chwałek

mgr Eliza Gołębiewska

mgr Joanna Szczublewska

 

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, zapewnienie warunków do rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pomoc w nauce.

 

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

  1. Zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych.
  2. Stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i nauki.
  3. Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych zajęć.
  4. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
  5. Rozpoznawanie i realizacja aktualnych potrzeb dzieci przy współpracy z wychowawcami klas.
  6. Organizowanie pomocy w nauce, nadrabianie zaległości szkolnych, odrabianie zadań domowych.
  7. Wyrabianie spostrzegawczości, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, pobudzenie wyobraźni, wyrabianie wrażliwości estetycznej.
  8. Nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności, rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
  9. Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej.