9 października 1965 roku - niezwykle wzruszający dzień, który do dziś wspomina niejeden mieszkaniec Śródmieścia. Tego dnia, 50 lat temu, miało miejsce tradycyjne przecięcie wstęgi i uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 58.

Na tę chwilę czekano długo i niecierpliwie. Zanim dzieci rozpoczęły naukę w nowej, wymarzonej szkole przez jeden miesiąc i osiem dni korzystały z gościny sąsiednich szkół – Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Libelta i Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Świętojańskiej.

"58" szybko zatętniła życiem. 20 oddziałów klasowych w nowych pracowniach rozpoczęło intensywną naukę. Młodzież ochoczo garnęła się do pracy w organizacjach młodzieżowych: ZHP, PCK, SKO, Samorządzie Uczniowskim. Działały różne kółka zainteresowań – taneczne, recytatorskie, miłośników przyrody, plastyczne, techniczne, turystyczno – krajoznawcze. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Zaangażowanie i aktywność społeczna dziatwy szkolnej oraz różnorodne przedsięwzięcia kadry nauczycielskiej przynosiły szkole coraz większe uznanie. Wkrótce przyszedł czas na pierwsze sukcesy, wyróżnienia i osiągnięcia.
Do roku 2014 szkołę opuściło 4434 absolwentów.

KALENDARIUM – FAKTY I WYDARZENIA ZAPISANE W PAMIĘCI PRACOWNIKÓW SZKOŁY

1 września 1965 - powołanie do życia Szkoły Podstawowej nr 58 Bydgoszczy decyzją ówczesnego Ministerstwa Oświaty i Wychowania

1 września 1965 - powołanie pani Gertrudy Życińskiej na kierownika szkoły

9 października 1965 - uroczyste otwarcie i przekazanie budynku Szkoły Podstawowej nr 58 dzieciom z udziałem władz miejskich, oświatowych i politycznych

1965-1967 - organizacja gabinetów, pracowni przedmiotowych, uporządkowanie i zagospodarowanie obejścia szkolnego, zazielenianie terenu, tworzenie mini ogrodu botanicznego, oświetlenie terenu, wyasfaltowanie płyty rekreacyjnej

1966-1972 - nawiązanie współpracy z katedrą pedagogiki UMK w Toruniu pod kierunkiem dr. Moroza, powołanie wśród nauczycieli zespołu doskonalenia pedagogicznego mającego na celu udoskonalenie dydaktycznej i wychowawczej pracy z uczniem.

1971 - fundacja sztandaru dla szkolnej drużyny ZHP

1972 - wdrażanie elementów systemu wychowawczego w ujęciu doc. H. Muszyńskiego dotyczących organizacji pracy wychowawczej z uwzględnieniem podziału uczniów na grupy wiekowe Pacholąt ( kl. I-III), Sztubaków (IV-VI) i Żaków (VII-VIII)

1989 - odejście na emeryturę pierwszego dyrektora szkoły pani mgr Gertrudy Życińskiej i przekazanie obowiązków dyrektora pani mgr Aleksandrze Szłapce

1993 - nadanie szkole przez Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy aktu patronatu i powierzenie opieki nad Pomnikiem Pomordowanych Nauczycieli

1996 - objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez panią mgr Marlenę Stecką

1999 - przejście szkoły z ośmioletniego na sześcioletni system nauczania