Dokumenty obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 58 w Bydgoszczy

 

Dostępne w bibliotece szkolnej:

Szkolny system pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Jednolity system postępowanie wobec ucznia z trudnościami w nauce