Szkoła Podstawowa nr 58

im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy

ul. Gdańska 53a
85-005 Bydgoszcz
Tel. (52) 349 32 74
Tel. kom: 607 348 548

Faks: (52) 349 32 74
email: sp58@edu.bydgoszcz.pl

 

Dyrektor

Iwona Zwirkowska

 

Inspektor ochrony danych

Mirosława Zbielska

email: iod@um.bydgoszcz.pl

 

Wpłaty na Radę Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 58 w Bydgoszczy
Nr konta: 29 8142 0007 0046 5333 3000 0001
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8; 85-080 Bydgoszcz
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz cel.