Podręczniki 2023/2024

Szkoła wyposaża każdego ucznia w podręczniki i ćwiczenia do nauczania poszczególnych przedmiotów.

 

Wyjątek stanowią:

  • religia i klasa „0” – rodzice zakupują wymagany zestaw ze środków własnych.

 

Poniższy załącznik zawiera informacje z jakiego zestawu podręczników i ćwiczeń będą korzystać uczniowie  podczas nauki w roku szkolnym 2023/2024. 


Pliki do pobrania: