Wychowanie do życia w rodzinie

Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest przedmiotem realizowanym od klasy IV szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są w sposób integrujący grupę klasowa opierając się na programie "Wędrując ku dorosłości" Teresy Król wydawnictwa Rubicon. Część tematów omawiana jest wspólnie, a część z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. Przedmiot realizowany jest w I lub II semestrze. Na lekcjach są omawiane treści:

- ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka,

- wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny,

- okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie,

- koleżeństwo i przyjaźń,

- pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

Tematyka i treści dopasowane są do  wieku dzieci.

 

Więcej informacji znajduje się w wymaganiach edukacyjnych w zakładce wdż na stronie szkoły.