I semestr: 4.09.2023 - 21.01.2024

II semestr: 22.01.2024 - 21.06.2024

 

Ważne daty

4 września - rozpoczęcie roku szkolnego

13 października - pasowanie uczniów klas 1

2 listopada - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 listopada - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 grudnia -1 stycznia - zimowa przerwa świąteczna

17 stycznia - konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

12-25 Lutego - ferie zimowe

28 marca - 2 kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna

2 maja - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 maja - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

15 maja - egzamin ósmoklasisty z matematyki

16 maja - egzamin ósmoklasisty z jezyka obcego nowożytnego

17 maja - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 maja - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 czerwca - konferencja klasyfikacyjna roczna

20 czerwca - pożegnanie klas 8

21 czerwca - zakończenie roku szkolnego klas 0-7